Brugge OMD-2006

door guy
565 views

Naar Brugge op Open Monumentendag. Binnen de context van dit gebeuren wordt met Import-Export de in- en uitvoer van architectuurstijlen, modes, materialen en technieken bedoeld. Deze OMD gaat in Brugge dus vooral over de invloeden van o.m. het Romeinse rijk, het Frankische rijk, Bourgondië, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Nederland,… Grenzen vervagen in dit perspectief.

Verwacht dus niet traditionele foto’s van Brugge terug te vinden… Alle foto’s kaderen in het teken van Open Monumentendag.

Jeruzalemkapel

Deze kapel is gebouwd op de plaats van ‘Ten Hamerkine’, een convent voor arme begijnen. Reeds in 1429 is een kapel ingewijd. De kapel zoals die nu gekend is, is een eenbeukige bakstenen zaalkapel van slechts 10m. op 8m., afgedekt met een zadeldak.

De toren, boven de crypte opgetrokken, doet oosters aan door de vergulde bal en de halve maan. Wellicht is deze privé-kapel geïnspireerd door de Heilig-Grafkerk in Jeruzalem. Uitzonderlijk is de calvarieberg (zie rechtse foto), het in witte natuursteen gehouwen altaarstuk.

Het verrassende interieur is opgevat als een grafkapel.  Onder het koor bevindt zich de crypte.  In deze crypte is de nabootsing van het heilig graf, typisch gegeven bij de Jeruzalemvaarders, uitzonderlijk en eigenaardig (zie foto rechts).

Sint Walburgakerk

Gelegen op het Sint Maartensplein. Een jezuietenorde, gesticht in 1540, groeit en koopt huizen rondom het plein. In 1619 wordt gestart met de bouw van de kerk. De kerk wordt pas in 1642 ingewijd.

De Sint-Walburgakerk is de rijkste en meest zuivere barokke realisatie in Brugge. De ruimtelijk en zeer strikte opbouw zijn mede ondersteund door de grote lichtintensiteit in de kerk.

Tolhuis

Aangelegd rond 1200 met het oog op de toenemende handelsactiviteiten van de toenmalige haven. Schepen kwamen Brugge binnen via de Spiegelrei en de Langerei.

Het tolhuis werd gebruikt als kantoor waar invoerbelasting werd bepaald op de producten die naar Brugge ingevoerd werden. Het tolrecht werd bepaald door het gewicht van de producten, vandaar ook soms de naam Weeghuis.

Civiele Griffie

Burg 11. Gebouwd in 1534, behorend tot de vroegste renaissancearchitectuur in Vlaanderen. Hiermee werd gebroken met de gotische bouwstijltraditie.

De arduinen schouw (links) uit 1881, o.a. versierd met voorstellingen van het Oordeel van Salomon en de glas-in-loodramen (rechts) met de wapenschilden van de gemeenten, zijn interessante interieurelementen.

Gouverneursresidentie

Dit gebouw, tot 1794 gebruikt als residentie voor Brugse bisschoppen, werd nadien gebruikt door de prefecten tijdens het Franse bewind. Vanaf het begin van het koninkrijk België fungeert het als residentie van de gouverneur van West-Vlaanderen. Rechts ziet u de eetkamer.

Orthodoxe parochie

Opgericht in 1995 onder de bescherming van de heiligen Konstantijn en Helena, een Parochie die behoort tot de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel.

Deze Parochie wordt bezocht door orthodoxen van de meest diverse afkomst : Grieken, Syriers, Russen, Bulgaren, Polen, alsook Belgen. Ook studenten van het Europa college worden er hartelijk onthaald.

St-Salvatorskathedraal

Oudste kerk van Brugge (vermoedelijk 850). De toren dateert uit de 12e eeuw en is ongeveer 80 m. hoog. De kerk zelf is ongeveer 100 meter lang. Verschillende kapellen zijn in de loop der eeuwen aangebouwd.

Het orgel, ter gelegenheid van OMD te bezichtigen, dateert uit 1717 en is van de hand van de Ieperse orgelbouwer Jacob van den Eynde. Vanop het oksaal zicht op het driebeukige schip.

related articles

Plaats een commentaar

OVER DEZE WEBSITE

FOTOMATERIAAL

MOOISTE STEDEN

Powered by WordPress | Webhosting & WordPress Maintenance by Sitefly